Stichting Noord-Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij

In het kader van een historische inventarisatie van de voormalige Noord-Friesche Lokaal Spoorwegen zijn in het najaar van 2010 een veldstudie en een quick scan uitgevoerd door GRA-CV. Beide onderzoeken bevestigen een al langer aanwezige trend aangaande de demografische ontwikkelingen in het noorden van Nederland.

Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden is een plan (Marketing Tool) ontwikkelt waarmee het toerisme en de lokale economie in Noordoost Friesland een krachtige impuls kan worden gegeven. 

Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van een business model op basis waarvan financiering kan worden verkregen voor een aantal kleinschalige deelprojecten binnen het project, zoals in Jelsum, Marrum en Dokkum. 

Het project wordt ondersteund door Hermon Erfgoed uit Velp, RAU Architects uit Amsterdam, de provincie Friesland en de gemeente Dongeradeel.

Klik op onderstaand logo om naar de website te gaan!

St. Noord-Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij (Dokkumer Lokaaltje)

www.nfls.eu

www.dokkumerlokaaltje.com 

Copyright 2012 by gra-cv, hilversum.