GRA-CV Niche Market Development en R&D Consultancy voor bedrijven! Bel voor meer informatie met 0653 - 76 31 25  (Chris Rijff)

GRA-CV is een Niche Market Ontwikkeling Specialist gericht op nieuwe ondernemingen. Wij treden op namens bedrijven of privé personen maar ook voor non-profit organisaties en (lokale) overheden. GRA gebruikt diverse methodes en technieken en een scala aan activiteiten, w.o. concept en product ontwikkeling om haar doelen te bereiken. In menig opzicht is GRA eerder betrokken bij unieke en stand-alone projecten, en werkt zij daarin aan oplossingen voor complexe vraagstukken, dan aan het verlenen van marketing of technische diensten in algemene zin.

Specifiek als conceptontwikkeling expert bevordert en begeleid GRA nieuwe bedrijvigheid. Dit kan worden gerealiseerd door middel van productontwikkeling of (technisch) marktonderzoek maar ook als partner in een gezamenlijke onderneming. Hoewel (markt)onderzoek en conceptontwikkeling een van onze belangrijkste diensten zijn, draagt GRA met name bij door gerichte taken binnen de projecten te begeleiden, of mee helpen opzetten voor anderen.

Read in English